Mise

Informovat dospívající a jejich rodiče o zdravotních rizicích spojených s hormonální antikoncepcí. A případně rozproudit veřejnou debatu.

Problémem je, že životu nebezpečná zdravotní rizika se ignorují, nebo přímo zamlčují, — například změna srážlivosti krve a s tím související riziko infarktu, plicní embolie, mozkové příhody a dalších komplikací.

Hormonální antikoncepce by měla být brána jen jako možná alternativa, ale ne standard.